Žulový obelisk na 3. nádvoří Pražského hradu

Obelisk na Třetím nádvoří Pražského hradu
Obelisk a katedrála
Plečnikův obelisk z ptačího pohledu

Minule jsme se rozešli na 3. nádvoří Pražského hradu u žulového obelisku. Ten je dílem architekta Jože Plečnika. Materiál pochází z města Mrákotín, kde jsou velké lomy na žulu – Plečnik jej pro svá díla použil několikrát. Kdybyste hledali Mrákotín na mapě, najdete jej na Vysočině, kousek od Telče.