Prohlídka interiérů

Skvělý nápad nejen na zimní program - poskládejte si nezapomenutelnou prohlídku Prahy ze zajímavých interiérů - Pražský hrad, Židovské muzeum, Strahovská knihovna, Loreta... Aneb špatné počasí nás nezastaví!

Cena průvodcovských služeb závisí na velikosti skupiny, minimální objednávka 2 hodiny:
1 - 4 osoby:  1000 Kč / hodinu
5 - 14 osob:  1200 Kč / hodinu
nad 15 osob:  1 400 Kč / hodinu
K ceně je třeba připočíst vstupné do daného objektu.

Pražský hrad

Prohlídka zahrnuje katedrálu svatého Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, baziliku svatého Jiří neboli nejstarší kostel na Hradě a nakonec Zlatou uličku a Daliborku s expozicí mučicích nástrojů.
Délka prohlídky: 3 hodiny
Vstupné: 250 Kč pro dospělého, 125 Kč pro děti, studenty nebo seniory nad 65 let
(zvláštní zvýhodněná cena pro třídy z českých základních škol, více viz prohlídky pro školy)

Židovské muzeum

Pražské Židovské Město s muzeem je unikátní hned z několika důvodů: můžete zde navštívit nejstarší funkční synagogu v Evropě (Staronová synagoga) a několik dalších synagog z různých období, kde se nachází expozice mapující historii, tradice a zvyky židovské komunity žijící v Čechách a na Moravě. Součástí prohlídky je návštěva Starého židovského hřbitova s jeho neopakovatelnou atmosférou.
Délka prohlídky: 3 hodiny
Vstupné: 550 Kč pro dospělého, 400 Kč pro děti nebo studenty.
(zvláštní zvýhodněná cena pro třídy z českých základních a středních škol, více viz prohlídky pro školy)

Strahovská knihovna

Knihovna Strahovského kláštera patří k největším historickým knihovnám v České republice. Během prohlídky uvidíme dva barokní sály, Teologický a Filosofický, spojovací chodbu vystavující faksimilie nejvzácnějších knih včetně Strahovského evangeliáře z 9. století a "kabinet kuriozit.
Délka prohlídky: 1 hodina. Doporučuji spolu s prohlídkou Lorety.
Vstupné: na dotaz

Loreta

Asi nejznámější pražské poutní místo. Nejvýznamnější je Santa Casa, neboli rodný dům Panny Marie, ale kromě něj navštívíme loretánskou pokladnici se vzácnou diamantovou monstrancí, vousatou svatou Starostu nebo Lobkowiczkou kryptu s funerální výmalbou.
Délka prohlídky: 1 hodina. Doporučuji spolu s prohlídkou Strahovské knihovny.
Vstupné: na dotaz