Prohlídky pro školy

Sleva pro české a slovenské školy - speciální nabídka: libovolná prohlídka z nabídky včetně prohlídky na míru za zvýhodněnou cenu 1200 Kč / hodinu pro třídu (běžná cena pro skupiny nad 15 osob je 1 400 Kč).

Doporučené prohlídky:

1.  stupeň ZŠ: 2-hodinová prohlídka: Staré Město nebo Karlův most a Kampa nebo Vyšehrad nebo Pražský hrad. Vše lze pojmout formou soutěží, viz prohlídky pro rodiny s dětmi.

2. stupeň ZŠ: 3-hodinová prohlídka: část Královské cesty, většinou od Prašné brány přes Staroměstské náměstí a Karlův most na Malostranské náměstí, případně Pražský hrad s Karlovým mostem.

Střední školy: 4-hodinová prohlídka To nejlepší z Prahy (lze zkrátit na 3 hodiny)

Průvodci mají zkušenosti s prací s dětmi ze základní školy i středoškoláky.

Českým školám navíc doporučuji využít nabídku Pražského hradu a Židovského muzea na zvýhodněné vstupné pro školní kolektivy.

Interiéry Pražského hradu

Zvýhodněné vstupné do interiérů Pražského hradu platí pro české základní školy: cena 150 Kč za celou třídu, tj. až 30 dětí a 2 učitelé. Je třeba předložit seznam žáků s adresou a razítkem školy. Díky této nabídce můžeme absolvovat 3-hodinovou prohlídku zahrnující katedrálu svatého Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, baziliku svatého Jiří a Zlatou uličku.

Židovské muzeum

Zvýhodněné vstupné do Židovského muzea platí pro české základní a střední školy. Cena 60 Kč / osobu (žáci nebo studenti i pedagogický doprovod), opět je třeba předložit seznam žáků s adresou a razítkem školy. Díky této nabídce můžeme absolvovat cca 3-hodinovou prohlídku, zahrnující zvláště Pinkasovu synagogu s památníkem obětem holocaustu a kresbami dětí z Terezína, Židovský hřbitov a Staronovou synagogu, která je nejstarší funkční synagogou v Evropě. Podle věku dětí lze zahrnout ještě Klausovu synagogu s expozicí o židovských zvycích a svátcích (vybereme dva, většinou Purim a Chanuku, které jsou dětem nejpřístupnější) či Maiselovu a Španělskou synagogu s expozicí o historii Židů v Čechách a na Moravě.