Treasure hunt XXL

Vhodné pro velké skupiny a minimálně půldenní program. Účastníci dostanou mapu stanovišť a pak se "rozprchnou" po celé Praze, hledají strážce pokladu, plní úkoly a poslouchají zajímavosti o jednotlivých místech.

Stejně jako v případě dalších podobných akcí lze téma jakkoliv přizpůsobit. Program je vhodný jak pro zahraniční, tak i čistě české nebo smíšené skupiny. Úkoly nejsou založeny na znalostech, ale na důvtipu či dobrém odhadu.

Doporučuji využít možnost kostýmovaných průvodců, hráčům to usnadní orientaci.

Pro další detaily a kalkulaci prosím pište na tours@sightseeing-prague.com nebo volejte 728 880 367.