Treasure hunt mini

Účastníci jdou všichni s jedním průvodcem, ale jsou rozdělení do menších týmů. Během klasické prohlídky dostávají úkoly a otázky, takže jednotlivé týmy mezi sebou soutěží.

Soutěže i výklad lze přizpůsobit konkrétnímu tématu - hledání klíčů, alchymisté, konkrétní období... či cokoliv jiného, třeba spojeného se zaměřením vaší společnosti. Nabízím také možnost kostýmovaného průvodce.

Hru je možné navrhnout pro jakoukoliv velikost skupiny od 4 osob až po několik set - pro skupiny více než 30 - 40 osob bychom využili služeb více průvodců, aby byla zachovaná kvalita pro všechny účastníky.

Minimální délka trvání 2 hodiny.

Prohlídka je vhodná jak pro zahraniční, tak i čistě české nebo smíšené skupiny. Úkoly nejsou založeny na znalostech, ale na důvtipu či dobrém odhadu.

Základní cena je 5 000 Kč / 2-hodinovou prohlídku + 1 000 Kč za každou další hodinu. Cena je za jednoho průvodce, tj. pro skupinu cca 4 - 40 osob.

Pro další detaily a kalkulaci prosím pište na tours@sightseeing-prague.com nebo volejte 728 880 367.