Hradčany a Strahov

Strahovský klášter / Strahov Monastery

Kolem pražského Hradu se rozkládá další z historických pražských měst – Hradčany. V současné době to je, stejně jako Malá Strana, hlavně čtvrť šlechtických paláců, ke kterým tvoří zajímavý kontrast malé domky Nového Světa. Strahovský klášter je jedním z nejstarších klášterů na našem území a je dodnes obýván bratry premonstráty. Skutečnou perlou je pak strahovská klášterní knihovna.